Primaria Pilu - Programul de lucru :de luni pana vineri de la ora 8 la ora 16


  oferit de: curs-valutar-bnr.ro
Comunele, orasele si municipiile au câte un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi în conditiile legii.
Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale.
Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia.

Vice

Viceprimar:

ACS TIBERIU ANDREI
Data nasterii: 26.06.1970
St. civia:casatorit
Tel: 0769/005-357
Fax:0257/353-800
E-mail: #
Apartenenta politica: PNL
Program de audiente
Joi: 10,00-12,00

ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul Îşi păstrează statutul de consilier local,fără a beneficia de îndemnizaţia aferentă acestui statut...

-controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de salubritate; -ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale:
-asigura respectarea prevederilor PUG si a planurilor zonale si de detaliu;
-asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietatea comunei, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
-exercita controlul asupra activitatilor de piete, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
-raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
-ia masuri pentru depozitarea deseurilor menajere, sau de orice fel, in locurile amenajate in acest scop, asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa si decolmatarea podetelor pentru scurgerea apei;
-asigura curatenia si infrumusetarea celor doua localitati;
-raspunde de intretinerea si exploatarea pasunilor si de activitatea salariatilor de la gospodaria comunala;
-raspunde de activitatea PSI, CLSU, a pazei comunale si de organizarea pazei de camp;
-raspunde de activitatea cultural-distractiva si sportiva din comuna;
-raspunde de lucrarile edilitar gospodaresti efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001;
-intocmeste si prezinta informari si rapoarte la solicitarea primarului si a Consiliului Local;
-indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau stabilite de primar sau consiliul local.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului fara vreo alta formalitate.

Admin