Primaria Pilu - Programul de lucru :de luni pana vineri de la ora 8 la ora 16


  oferit de: curs-valutar-bnr.ro

RAPORTUL
PRIMARULUI COMUNEI PILU

privind starea economica, sociala si de mediu precum si activitatea pe anul 2015

In conformitate cu prevederile legii 215/2001, modificata si completata, va prezint "Raportul cu privire la starea economico-sociala a localitatii Pilu", raport care constituie momentul bilantului, ce se refera la ..... (Raportul primarului)

primar

Primar: :Dragn Dan Lucian
Data nasterii: 15.03.1972
St. civia:casatorit,un copil
Tel:0727/353-800
Fax:0257/353-800
E-mail:primar@comunapilu.ro
draganluciann@yahoo.com
Apartenenta politica:PD-L
Program de audiente
Luni 12,00-14,00

Declaratie de avere ATRIBUTII ALE PRIMARULUI Declaratie de interese

-Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii.
-Primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului.
-Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori straine, precum si în justitie.
Primarul exercita functia de ordonator principal de credite
-Intocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si lesupune spre aprobare consiliului local
- Coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de serviciipublice si de utilitate publica de interes local.... (Legea 215/2001)

Admin