STRATEGIA ANTICORUPTIE 2021-2025-PILU

PRIMARIA COMUNEI PILU


Strategia Anticoruptie a Comunei Pilu si a Unitatilor Subordonate 2021-2025

Seturi de indicatori de performanta , riscurile asociate obiectivelor si masurilor de strategie

Inventarul masurilor SNI preventive adoptate la nivelul Primariei Pilu si a Scolii Gimnaziale Pilu

Standard de Publicare a Informatiilor de interes public

Plan de Integritate al Primariei Comunei Pilu si a Scolii Gimnaziale Pilu

Raport de Evaluare al Riscurilor si Vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere


Proces Verbal Instruire


Proces Verbal de Instruire